Prijava ENG
Vizija podjetja
PI

VIZIJA PODJETJA

Prometni institut Ljubljana d.o.o. želi ostati vodilna strokovna, raziskovalno-razvojna, svetovalna organizacija ter soliden in zanesljiv partner na področju železniškega prometa in imeti najmanj primerljivo kakovostno raven na drugih poslovnih področjih.

Tudi v bodoče želimo z visoko kakovostjo storitev ustvarjati predvsem takšne rešitve, ki bodo ustanovitelju in lastniku, t.j. Slovenskim železnicam, d.o.o., omogočale evropsko primerljivo in tržno zanimivo ter kakovostno delovanje na slovenskem in mednarodnem tržišču, ostalim subjektom področja gospodarjenja z  javno železniško infrastrukturo pa nuditi vsestransko strokovno pomoč pri izvrševanju nalog.

Naše glavne vrednote, ki nam pomagajo dosegati poslovne cilje so: