Prijava ENG
Zaposleni

ZAPOSLENI

Ime PriimekTelefon
E-poštaStrokovni nazivDelovni nazivŠifra iz evidence ARRSReference
Aleksandar Dobrijević 01 / 2914168   pošlji mag., univ.dipl.ekon. raziskovalec  34963 COBISS
Mihaela Fridrih Praznik 01 / 2914695   pošlji univ.dipl.prav. raziskovalka  26358 COBISS
Boris Gombač 01 / 2914641   pošlji mag., univ.dipl.org vodilni raziskovalec


Klemen Gostič 01 / 2914645   pošlji prof. geog. in 
univ. dipl. soc. kult.
strokovni sodelavec  34968 COBISS
Mateja Hočevar 01 / 2914618
  pošlji dipl.ekon. raziskovalka  20931
COBISS
Blaž Jemenšek 01 / 2914623
  pošlji mag., univ.dipl.ekon. samostojni 
raziskovalec
 26359 COBISS
Tadeja Ključevšek 01 / 2914347   pošlji univ.dipl.inž.prom. strokovna sodelavka  34969 COBISS
Nina Kralj
01 / 2914626    pošlji posl. sek. strokovna sodelavka  34973
COBISS
Primož Kranjec 01 / 2914620

pošlji dr., univ.dipl.inž.el. vodilni
raziskovalec
 13030 COBISS
Mateja Matajič 01 / 2914330
pošlji dr., univ.dipl.ekon. vodilna
raziskovalka
 26360 COBISS
Vlasta Miklavžin 01 / 2914625

pošlji univ. dipl.inž.geod. raziskovalka -  
asistentka
 34970 COBISS
Jelka Lenaršič 01 / 2914621

pošlji dipl.upr.org

strokovna sodelavka
Klemen Ponikvar 01 / 2914207
  pošlji mag.,univ.dipl.inž.prom. raziskovalec
 34971 COBISS
Dragomir Jovanovič 01 / 2914310
  pošlji univ.dipl.inž.geod. pomočnik direktorja

Peter Verlič 01 / 2914626
pošlji dr., univ.dipl.inž.grad. direktor  14053 COBISS
Klara Zrimc
01 / 2914682
  pošlji univ.dipl.ekon., mag.

strokovna sodelavka

 34972 COBISS