Prijava ENG
Zaposleni

ZAPOSLENI

Ime PriimekTelefonGSME-poštaStrokovni nazivDelovni nazivOsnovno
področje dela
Šifra iz
evidence ARRS
Reference
Vida Bolha 01 / 2914617
041-618 631 pošlji dipl.ekon. samostojna
raziskovalka
investicijska
dokumentacija
20929
(tehnična sodelavka)
COBISS
Darko Cetinski 01 / 2914657   pošlji spec., dipl.org.menedž. raziskovalec informacijska
tehnologija
 34962 COBISS
Aleksandar Dobrijević 01 / 2914168   pošlji mag., univ.dipl.ekon. raziskovalec investicijska
dokumentacija
 34963 COBISS
Mihaela Fridrih Praznik 01 / 2914695   pošlji univ.dipl.prav. raziskovalka ekonomske
raziskave
v transportu
26358 COBISS
Adnan Genjac 01 / 2914707
  pošlji mag., univ.dipl.ekon. raziskovalec
investicijska
dokumentacija
 34967 COBISS
Klemen Gostič 01 / 2914645   pošlji prof. geog. in 
univ. dipl. soc. kult.
raziskovalec -
asistent
ekonomske
raziskave
v transportu
 34968 COBISS
Mateja Hočevar 01 / 2914618
  pošlji dipl.ekon. raziskovalka ekonomske
raziskave
v transportu
20931
(tehnična sodelavka)
COBISS
Blaž Jemenšek 01 / 2914623
  pošlji mag., univ.dipl.ekon. samostojni 
raziskovalec
ekonomske
raziskave
v transportu
26359 COBISS
Tadeja Ključevšek 01 / 2914347   pošlji univ.dipl.inž.prom. raziskovalka -
asistentka
tehnologija
prometa
 34969 COBISS
Nina Kralj
01 / 2914626  051-347 416  pošlji posl. sek. poslovna sekretarka    34973
(tehnična sodelavka) 
COBISS
Primož Kranjec 01 / 2914620
031-392 017 pošlji dr., univ.dipl.inž.el. vodilni
raziskovalec
informacijska
tehnologija
13030 COBISS
Mateja Matajič 01 / 2914330 031-358 296 pošlji dr., univ.dipl.ekon. vodilna
raziskovalka
ekonomske
raziskave
v transportu
26360 COBISS
Vlasta Miklavžin 01 / 2914625

pošlji univ. dipl. inž. geod. raziskovalka -  
asistentka
prometna 
infrastruktura
34970 COBISS
Dušanka Mravlja 01 / 2914349

pošlji dipl.ekon. (VS)

raziskovalka -
asistentka


20932
(tehnična sodelavka)
 COBISS
Klemen Ponikvar 01 / 2914207
  pošlji mag.,univ.dipl.inž.prom. raziskovalec
tehnologija
prometa
 34971 COBISS
Luka Pratneker 01 / 2914619   pošlji dipl. inž. rač. in inf.
raziskovalec informacijska
tehnologija
 34974
(tehnični sodelavec)
 
COBISS
Janez Šturm 03 / 2933152
041-731 748 pošlji mag., univ.dipl.inž.grad. vodilni
raziskovalec
prometna
infrastruktura
20499 COBISS
Mojca Tomšič 01 / 2914603   pošlji univ.dipl.ekon. samostojna
raziskovalka
ekonomske
raziskave
v transportu
20927 COBISS
Peter Verlič 01 / 2914626
pošlji dr., univ.dipl.inž.grad. direktor
14053 COBISS
Klara Zrimc
01 / 2914682
  pošlji univ.dipl.ekon., mag.

raziskovalka-
asistentka

ekonomske
raziskave
v transportu
 34972 COBISS
Mira Žagar 01 / 2914701
  pošlji univ.dipl.ekon. samostojna
raziskovalka
investicijska
dokumentacija
26362 COBISS
Damijan Žagavec 01 / 2914621 031- 719 239 pošlji univ.dipl.inž.prom. raziskovalec tehnologija
prometa
26363 COBISS