Prijava ENG
Seznam referenc
PI

SEZNAM REFERENC


  

Modernizacija Kočevske proge 3. faza)

Leto: 2017  Mesec: 10   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Stategija razvoja voznega parka SŽ-Potniški promet v obdobju 2016-3030

Leto: 2017  Mesec: 10   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Nabava novih voznih sredstev železniškega potniškega prometa

Leto: 2017  Mesec: 10   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Uvedba integriranega javnega potniškega prometa v RS

Leto: 2017  Mesec: 10   Naročnik: RS Ministrstvi za infrastrukturo.   

Metodologija za obračun stroškov prevoznikov zaradi ovir v prometu, ki nastajajo zaradi izvajanja investicijskih del na JŽI

Leto: 2017  Mesec: 09   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Remotorizacija dizelskih lokomotiv vrste 642/643

Leto: 2017  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Nadgradnja odseka železniške proge Poljčane-Slovesnka Bistrica

Leto: 2016  Mesec: 10   Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo,Direkcija RS za infrastrukturo   

Izdelava tehnične ekspertize za Ljubljansko železniško vozlišče v okviru projekta RAIL4SEE

Leto: 2015  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Investicijska namera za Intermodalni logistični terminal

Leto: 2015  Mesec: 01   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

ChemLogTT-Rešitve sledenja za izboljšave intermodalnega prevoza nevarnega blaga v Srednji in Vzhodi Europi

Leto: 2014  Mesec: 12   Naročnik: Univerza v Mariboru   

Predinvesticijska zasnova Nabava novih voznih sredstev železniškega potniščega prometa

Leto: 2014  Mesec: 07   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Uvedba potniškega prometa na železniški progi Ljubljana-Kočevje

Leto: 2014  Mesec: 05   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Izdelava novelacije investicijskega programa Obnova stojišča prevozne ENP Mala Bukovica in postavitev nove prevozne ENP

Leto: 2014  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Merjenje in ovrednotenje dinamičnih parametrov prog

Leto: 2014  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Elaborat tehnologije železniškega prometa v času izvajanja nadgradnje postajališča Ruše tovarna

Leto: 2014  Mesec: 03   Naročnik: RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.   

Izdelava strokovne naloge Preverba tehničnih karakteristik JŽI v RS z vidika nakupa novih železniških voznih sredstev SŽ-Potniški promet in predstavitev finančnih instrumentov nove kohezijske politike EU 2014-2020 za financiranje investicij v JŽI,

Leto: 2014  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Integrirani sistem javnega potniškega prometa Projekt 1: Integracija elektronske vozovnice SŽ v sistem IJPP, razvoj konceptov

Leto: 2013  Mesec: 12   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Posodobitev malih pošiljk

Leto: 2012  Mesec: 02   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.