Prijava ENG
Lahko se pohvalimo
PI

LAHKO SE POHVALIMO

CONNECT2CE

INTERREG IIIB CADSES: REDECON (Regional DEvelopment along COrridors and Nodes)

Razvoj in implementacija inovativnega orodja (podatkovna baza in geografski informacijski sistem). Podatkovna baza z mrežnim modelom in vmesnikom GIS, ki združuje socio-ekonomske, okoljske in prostorske podatke s podatki o dostopnosti bo javni upravi omogočalo analizo/simulacijo potencialov in regionalnih vplivov na podlagi različnih vrst ukrepov. Projekt je bil zaključen leta 2008.

Priloge:

Brochure_Redecon.pdf (851,5 KB)
REDECON_Contents_19_06_06.pdf (1,7 MB)
REDECON_Project_Final_publication.pdf (5,4 MB)