Prijava ENG
Aktualno
PI

AKTUALNO

Informacije javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 113/2005 - ZInfP, 109/2005 - ZDavP-1B, 28/2006, 117/2006 - ZDavP-2, 23/2014, 50/2014), ki je začel veljati 19.7.2014, na tem mestu objavljamo informacije javnega značaja.

Pooblaščenec za posredovanje informacij javnega značaja za Prometni institut Ljubljana d.o.o. je Janez Krivec. Email: janez.krivec@slo-zeleznice.si, telefon 01 29 14327.

IJZ na strani SŽ:  http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/mediji/informacije-javnega-znacaja