Prijava ENG
Aktualno
PI

AKTUALNO

Objave po priporočilih Slovenskega državnega holdinga

V skladu z določili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, z dne 19. december 2014 in priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga iz decembra 2014, na tem mestu objavljamo zahtevane oziroma priporočene informacije. (Objava informacij je v pripravi)

 

Kontaktna oseba je:

Janez Krivec

Telefon: 01 29 14327

E-pošta: janez.krivec@slo-zeleznice.si

 

Priloge:

IZPLACILA.docx (21,9 KB)
POGODBE.docx (17,3 KB)
KOLEKT._POGODBE_in_DOGOVORI.docx (16,9 KB)

Objave informacij javnega značaja po 12. odstavku 10. člena ZDIJZ-C

 

 

Priloge:

Objave.doc (405,5 KB)

Informacije javnega značaja

 

Obvestilo

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014, na tem mestu objavljamo informacije javnega značaja

 Pooblaščenec za posredovanje informacij javnega značaja za podjetja Prometni institut Ljubljana, d.o.o.:

Janez Krivec
Telefon: 01 29 14327

E-pošta: janez.krivec@slo-zeleznice.si

 

 

Priloge:

informacija_javnega_znacaja.docx (57,8 KB)

Oprema prometnih mest s peronsko infrastrukturo – proge X. panevropskega koridorja

V razvojni nalogi je analizirana obstoječa peronska infrastruktura na prometnih mestih prog X. panevropskega koridorja. Predstavljen je obseg potniškega prometa od leta 1998 do leta 2008, na podlagi katerega je ocenjena napoved potniškega prometa do leta 2025. Za vsako prometno mesto so predlagane tri variante ukrepov za izboljšanje obstoječe peronske infrastrukture.

Vzdrževanje in nadgradnja programskega paketa SchedLok

Tehnična in vsebinska podpora z razširitvami funkcionalnosti za programsko opremo »SchedLok«, ki je bila razvita na Prometnem institutu Ljubljana. Program je bil izdelan v letu 2008. Program SchedLok je programsko orodje za izdelavo grafičnega razporeda vlečnih vozil (nadgradnaj orodja »VV Win 1.0«).

Priloge:

TURNUS_VV_navodila_povzetek_splet.pdf (803,7 KB)

Investicijska dokumentacija za projekt "Modernizacija obstoječe železniške proge Divača - Koper"

Investicijska dokumentacija obravnava modernizacijo obstoječe železniške proge Divača - Koper. Modernizacija obstoječe proge predstavlja kratkoročno reševanje problematike zasičenosti in izkoriščenosti obstoječe železniške proge Divača - Koper, saj se bodo z njegovo realizacijo kratkoročno zagotovile potrebne kapacitete železniške proge glede na pričakovano rast obsega dela v Luki Koper in s tem posledično na segmentu železniškega prometa do izgradnje nove dvotirne proge Koper - Divača.

Projekt je sestavni del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, ki sta ga potrdili Vlada Republike Slovenije in Evropska komisija in s tem je uvrščen med prioritetne projekte na slovenski železniški infrastrukturi, ki so predvideni za sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada.