Prijava ENG
O podjetju
PI

O PODJETJU

Prometni institut Ljubljana d.o.o. je organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo za opravljanje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov. Ustanovitelj družbe so Slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana. V letu 2000 je bil Prometni institut Ljubljana d.o.o. vključen v Inženirsko zbornico Slovenije in z realizacijo organiziranja Raziskovalne skupine Prometnega instituta po določilih ARRS.

Prometni institut Ljubljana d.o.o. je raziskovalna organizacija, ki je specializirana za najrazličnejša področja prometa. Glavne dejavnosti Prometnega instituta Ljubljana d.o.o. so:


Pri razvoju projektov podjetje skrbi za sodobno razvojno okolje, za posodabljanje strojne in programske opreme računalnikov, uporablja pa tudi specializirana orodja, kot npr.  ArcGis, SPSS, @Risk,...