Prijava ENG
Seznam referenc
PI

SEZNAM REFERENC

Dejavnost: Prometna infrastruktura  
  

Merjenje in ovrednotenje dinamičnih parametrov med postajama Ponikva in Dolga Gora - levi in desni tir

Leto: 2008  Mesec: 12   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Dokument identifikacije investicijskega projekta Elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko-Hodoš

Leto: 2008  Mesec: 12   Naročnik: DŽI   

Register slovenske železniške infrastrukture

Leto: 2008  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Dopolnitev predinvesticijske zasnove (PIZ) Obnova železniške postaje Ljubljana (JŽI del)

Leto: 2008  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Elaborat Zasnova tehnologije prometa na postaji Ljubljana po izvedbi del in preveritev tirnih kapacitet

Leto: 2008  Mesec: 11   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci-Lendava. Faza 2 (mapa 2 (in CD), 3, 4, 5): Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci-Lendava. Faza 3 (mapa 6): Pripravljalna dela za izvedbo.

Leto: 2008  Mesec: 11   Naročnik: DŽI   

DIIP Graditev in oprema Centralne intenzivne terapije s postanestezijsko enoto in prostori za anesteziološko službo ter centralno sterilizacijo v Splošni bolnišnici Brežice

Leto: 2008  Mesec: 09   Naročnik: Splošna bolnišnica Brežice   

Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci-Lendava - I. faza Strategija razvoja železniške infrastrukture v Pomurju

Leto: 2008  Mesec: 06   Naročnik: DŽI   

Povečanje progovnih hitrosti na V. in X. koridorju

Leto: 2008  Mesec: 05   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Interreg III B CADSES - Projekt REDECON (Regional Development along Corridors and Nodes)

Leto: 2008  Mesec: 02   Naročnik: projekt EC; vodilni partner Regional Union of Chambers of Commerce - Veneto, Italija   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120

Leto: 2007  Mesec: 12   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilnim vlakom MAV SDS

Leto: 2007  Mesec: 10   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120

Leto: 2007  Mesec: 09   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Strokovno-razvojna naloga "START" Short Term Actions to Reorganize Transport of Goods - Separat Analiza obstoječega stanja tovornega prometa v mestu Ljubljana s primerjalno analizo in predlogi usmeritev za bodočo ureditev mestne logistike

Leto: 2007  Mesec: 08   Naročnik: Evropska komisija, IEEA   

Strokovna razvojna naloga Merjenje obrabe prečnega preseka tirnic

Leto: 2007  Mesec: 07   Naročnik: AŽP   

Projekt Programska študija razvoja tirnih naprav na železniški postaji Jesenice in rezervacija prostora za razvoj JŽI - Končno poročilo

Leto: 2007  Mesec: 06   Naročnik: AŽP   

Strokovno razvojna naloga Oprema prometnih mest s peronsko infrastrukturo na slovenskem železniškem omrežju - regionalne proge

Leto: 2007  Mesec: 05   Naročnik: AŽP   

Merjenje in ovrednotenje dinamičnih parametrov med postajama Hoče in Maribor-levi in desni tir

Leto: 2007  Mesec: 01   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Projekt Strokovne podlage za razvoj javne železniške infrastrukture na območju tovorne postaje Celje-Čret - končno poročilo

Leto: 2007  Mesec: 01   Naročnik: AŽP   

Poročilo o opravljenih meritvah obrabe tirnic na območju Republike Slovenije z merilnim vlakom MAV SDS

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120 (november 2006)

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Izvedba I. faze projekta Redics-Lendava railway plan documentation: Predinvesticijska zasnova, 1. sklop aktivnosti: (Predinvesticijska) zasnova Gradnja regionalne proge Lendava-Redics

Leto: 2006  Mesec: 11   Naročnik: Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o., Murska Sobota   

INTERREG III A Program Study of regional development of triangle Austria-Slovenia-Hungary (Final Report)

Leto: 2006  Mesec: 08   Naročnik: RISO, Fehring, Austria (Pr. Manager); Depisch ZT (Pr. coord.),   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120, avgust 2006

Leto: 2006  Mesec: 08   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Dopolnitev in posodobitev prilog Programa omrežja s skicami tirnih shem

Leto: 2006  Mesec: 07   Naročnik: AŽP   

Poročilo o opravljenih meritvah geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije z merilno drezino MAV EM 120, maj 2006

Leto: 2006  Mesec: 06   Naročnik: MAV KFT, Budimpešta, Madžarska   

Investicijski program Gradnja komunikacijske infrastrukture za potrebe Holdinga Slovenske železnice

Leto: 2006  Mesec: 06   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Ocena upravičenosti nabave ali najema novih voznih sredstev za potrebe potniškega prometa

Leto: 2006  Mesec: 03   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

Razvojna naloga Skice tirnih shem postaj na slovenskem železniškem omrežju v elektronski obliki (CD)

Leto: 2005  Mesec: 09   Naročnik: Slovenske železnice d.o.o.   

IRISSYS - Release 3.1.69 (Documentation, Basic User Training DALY)

Leto: 2005  Mesec: 08   Naročnik: Erdmann, Goerlitz   

Projekt Strokovne podlage za reševanje železniškega prometa širšega celjskega območja (Končno poročilo)

Leto: 2005  Mesec: 07   Naročnik: Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o.   

Vhodni podatki DDC-NPr-2002 za projekt: Dol. kriterijev in tip. modelov zavarovanj ter opreme cestno-žel. nivojskih križanj z določitvijo prior. modernizacije (CD)

Leto: 2005  Mesec: 02   Naročnik: AŽP